فهرست قیمت انواع دریچه های بازدید با رنگ الکترواستاتیک

شرح نوع جنس قیمت هر اینچ مربع
(تومان)

دریچه بازدید فن کویل مدل گل سقفی وزنه ای

آلومینیومی

125

دریچه بازدید فن کویل مدل گل سقفی لولایی

آلومینیومی

135

دریچه بازدید فن کویل مدل مشبک وزنه ای

آلومینیومی

115

دریچه بازدید فن کویل مدل مشبک لولایی

آلومینیومی

125

دریچه بازدید فن کویل مدل خطی وزنه ای

آلومینیومی

115

دریچه بازدید فن کویل مدل خطی لولایی

آلومینیومی

125

دریچه بازدید فن کویل مدل شیاردار وزنه ای

آلومینیومی

105

دریچه بازدید فن کویل مدل شیاردار لولایی

آلومینیومی

115

دریچه بازدید تاسیسات با قفل غلطکی

آلومینیومی

190

دریچه بازدید تاسیسات با قفل زیمنس

آلومینیومی

200

⊕ دریچه های بازدید تاسیسات کمتر از 150 اینچ مربع، 150 اینچ محاسبه میشوند.

⊕ با استفاده از فرم زیر، میتوانید اینچ مربع و قیمت دقیق انواع دریچه های بازدید را در ابعاد و تعداد مختلف محاسبه نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض دریچه را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

دریچه بازدیددریچه بازدیددریچه بازدید

 

دانشنامه

دریچه تنظیم هوا کانال هوا      

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: