فهرست قیمت دریچه دیواری دمپردار کولر + رنگ الکترواستاتیک

ابعاد (سانتیمتر) نوع جنس قیمت هر عدد
(تومان)
20 × 30آهنی14,000
آلومینیومی25,000
25 × 30آهنی14,000
آلومینیومی25,000
30 × 30آهنی15,000
آلومینیومی27,000
20 × 35آهنی14,000
آلومینیومی25,000
25 × 35آهنی15,000
آلومینیومی26,000
30 × 35آهنی18,000
آلومینیومی31,000
20 × 40آهنی14,000
آلومینیومی25,000
25 × 40آهنی17,000
آلومینیومی29,000
30 × 40آهنی20,000
آلومینیومی35,000
20 × 45آهنی15,000
آلومینیومی27,000
25 × 45آهنی19,000
آلومینیومی33,000
30 × 45آهنی23,000
آلومینیومی40,000
20 × 50آهنی17,000
آلومینیومی29,000
25 × 50آهنی21,000
آلومینیومی37,000
30 × 50آهنی26,000
آلومینیومی44,000
20 × 55آهنی19,000
آلومینیومی32,000
25 × 55آهنی23,000
آلومینیومی40,000
30 × 55آهنی28,000
آلومینیومی48,000
20 × 60آهنی20,000
آلومینیومی35,000
25 × 60آهنی26,000
آلومینیومی44,000
30 × 60آهنی30,000
آلومینیومی52,000
20 × 65آهنی22,000
آلومینیومی38,000
25 × 65آهنی27,000
آلومینیومی47,000
30 × 65آهنی33,000
آلومینیومی56,000
20 × 70آهنی24,000
آلومینیومی41,000
25 × 70آهنی30,000
آلومینیومی51,000
30 × 70آهنی35,000
آلومینیومی61,000
20 × 75آهنی26,000
آلومینیومی44,000
25 × 75آهنی32,000
آلومینیومی55,000
30 × 75آهنی38,000
آلومینیومی65,000
20 × 80آهنی27,000
آلومینیومی47,000
25 × 80آهنی33,000
آلومینیومی58,000
30 × 80آهنی40,000
آلومینیومی69,000

فهرست قیمت دریچه سقفی دمپردار کولر + رنگ الکترواستاتیک

ابعاد (سانتیمتر) نوع جنس قیمت هر عدد
(تومان)
30 × 30آلومینیومی34,000
35 × 35آلومینیومی46,000
40 × 40آلومینیومی60,000
45 × 45آلومینیومی74,000
50 × 50آلومینیومی90,000
55 × 55آلومینیومی107,000
60 × 60آلومینیومی126,000

⊕ جهت محاسبه اینچ مربع و قیمت دقیق انواع دریچه کولر در سایر ابعاد و تعداد مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض دریچه را بر حسب سانتیمتر وارد کنید. 

محاسبه قیمت دریچه کولر


 

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

دریچه کولردریچه کولردریچه کولردریچه کولر

دانشنامه

دریچه تنظیم هوا کولر آبی       

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: