فهرست قیمت انواع دمپرهای بین کانالی چهارگوش

شرح نوع جنس قیمت هر اینچ مربع
(تومان)

دمپر بین کانالی دستی (کنترل دمپر) با پره موازی

گالوانیزه

220

دمپر بین کانالی دستی (کنترل دمپر) با پره متقابل

گالوانیزه

230

دمپر بین کانالی ضد حریق (فایر دمپر) فیوزی

گالوانیزه

220

دمپر بین کانالی بادی (بالانس دمپر)

گالوانیزه

210

دمپر بین کانالی هوابر (اسپلیت دمپر) با پره کمانی

گالوانیزه

220

دمپر بین کانالی هوابر (اسپلیت دمپر) با پره ایرفویلی

گالوانیزه

220

⊕ دمپرهای کمتر از 200 اینچ مربع، 200 اینچ محاسبه میشوند.

⊕ با استفاده از فرم زیر، میتوانید اینچ مربع و قیمت دقیق انواع دمپرهای بین کانالی را در ابعاد و تعداد مختلف محاسبه نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض دریچه را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

   

دانشنامه

دریچه تنظیم هوا کانال هوا      

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: