فهرست قیمت قطعات سیستم شوتینگ زباله به صورت تفکیک شده

شرح نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)

کانال اصلی شوتینگ

ورق 0٫80 گالوانیزه هر 1 متر مربع 70,000
ورق 1 میل گالوانیزه هر 1 متر مربع 80,000
ورق 1٫25 گالوانیزه هر 1 متر مربع 90,000
ورق 0٫80 استیل 304 هر 1 متر مربع 160,000
ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 متر مربع 180,000
ورق 1٫2 استیل 304 هر 1 متر مربع 200,000

کانال سرعت گیر شوتینگ

ورق 1٫5 گالوانیزه هر 1 متر مربع 140,000
ورق 2 میل گالوانیزه هر 1 متر مربع 160,000
ورق 2٫5 گالوانیزه هر 1 متر مربع 180,000
ورق 1٫5 استیل 304 هر 1 متر مربع 320,000
ورق 2 میل استیل 304 هر 1 متر مربع 360,000
ورق 2٫5 استیل 304 هر 1 متر مربع 400,000
ساپورت کانال شوتینگ تسمه آهنی 3 × 50 هر 1 عدد 35,000
تسمه استیل 3 × 50 هر 1 عدد 60,000

دريچه شوتینگ به ابعاد:

45 × 40 سانتیمتر

ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 200,000
ورق 1 ميل استيل 304 مات هر 1 عدد 265,000
ورق 1 ميل استيل 304 خش دار هر 1 عدد 285,000

دريچه شوتینگ به ابعاد:

50 × 45 سانتیمتر

ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 210,000
ورق 1 ميل استيل 304 مات هر 1 عدد 280,000
ورق 1 ميل استيل 304 خش دار هر 1 عدد 300,000

دريچه شوتینگ به ابعاد:

55 × 50 سانتیمتر

ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 220,000
ورق 1 ميل استيل 304 مات هر 1 عدد 295,000
ورق 1 ميل استيل 304 خش دار هر 1 عدد 315,000

دريچه شوتینگ به ابعاد:

60 × 55 سانتیمتر

ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 230,000
ورق 1 ميل استيل 304 مات هر 1 عدد 310,000
ورق 1 ميل استيل 304 خش دار هر 1 عدد 330,000

دريچه شوتینگ به ابعاد:

70 × 65 سانتیمتر

ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای  هر 1 عدد 250,000
ورق 1 ميل استيل 304 مات هر 1 عدد 340,000
ورق 1 ميل استيل 304 خش دار هر 1 عدد 360,000 
عایق صوتی کانال شوتینگ فوم کراسلینک 10 میل  هر 1 متر مربع 12,000
فوم الاستومریک 9 میل هر 1 متر مربع 32,000
کانال هواکش ورق 0٫50 گالوانيزه  هر 1 متر مربع 37,000
ورق 0٫60 گالوانيزه  هر 1 متر مربع 40,000
ورق 0٫70 گالوانيزه هر 1 متر مربع 45,000
ورق 0٫50 استیل 304 هر 1 متر مربع 84,000
ورق 0٫60 استیل 304 هر 1 متر مربع 91,000
ورق 0٫70 استیل 304 هر 1 متر مربع 98,000
ساپورت کانال هواکش تسمه آهنی 3 × 50 هر 1 عدد 25,000
تسمه استیل 3 × 50 هر 1 عدد 45,000
هواکش بادی (کلاهک گردون) ورق 0٫50 گالوانيزه هر 1 عدد 70,000
ورق 0٫50 استیل 304 هر 1 عدد 160,000

نازل شستشو 360 درجه

برنج + گالوانیزه هر 1 عدد 250,000

نازل شستشو 180 درجه

برنج + گالوانیزه هر 1 عدد 150,000

دریچه بازدید کانال اصلی

ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 140,000
ورق 1 ميل استيل 304 مات هر 1 عدد 220,000
ورق 1 ميل استيل 304 خش دار هر 1 عدد 250,000
دریچه بازدید شیرآلات ورق 1 میل آهنی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 40,000
ورق 1 میل آلومینیومی + رنگ کوره ای هر 1 عدد 60,000

به وسيله فرم زير ميتوانيد قيمت کلي قطعات یک خط شوتينگ زباله را به صورت سریع و آسان محاسبه نماييد. در فرم محاسبه، ارتفاع کل طبقات را از زیر سقف اتاق زباله تا زیر سقف آخرین طبقه ساختمان وارد  نمایید.

دانشنامه

شوت زباله   استنلس استیل

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: