فهرست قیمت ساخت و نصب فلاشینگ (با مصالح)

نوع ورق عرض فلاشینگ
(سانتیمتر)
عرض ورق مصرفی
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)

0٫50 رنگی

0٫60 گالوانیزه

0٫70 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 25,000
14 الی 22 34 الی 42 27,000
23 الی 30 43 الی 50 29,000
31 الی 42 51 الی 62 31,000
43 الی 63 63 الی 83 39,000

0٫70 گالوانیزه

0٫80 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 27,000
14 الی 22 34 الی 42 29,000
23 الی 30 43 الی 50 31,000
31 الی 42 51 الی 62 33,000
43 الی 63 63 الی 83 41,000

0٫90 گالوانیزه

1 میل روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 30,000
14 الی 22 34 الی 42 33,000
23 الی 30 43 الی 50 36,000
31 الی 42 51 الی 62 39,000
43 الی 63 63 الی 83 51,000
64 الی 80 84 الی 100 57,000

1٫25 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 34,000
14 الی 22 34 الی 42 38,000
23 الی 30 43 الی 50 42,000
31 الی 42 51 الی 62 46,000
43 الی 63 63 الی 83 62,000
64 الی 80 84 الی 100 70,000

1٫5 روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 37,000
14 الی 22 34 الی 42 42,000
23 الی 30 43 الی 50 47,000
31 الی 42 51 الی 62 52,000
43 الی 63 63 الی 83 72,000
64 الی 80 84 الی 100 82,000
81 الی 105 101 الی 125 92,000

2 میل روغنی

کمتر از 14 کمتر از 33 41,000
14 الی 22 34 الی 42 47,000
23 الی 30 43 الی 50 53,000
31 الی 42 51 الی 62 59,000
43 الی 63 63 الی 83 83,000
64 الی 80 84 الی 100 95,000
81 الی 105 101 الی 125 107,000

⊕  قیمت کارهای خرده کاری و دستگیر، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد. همچنین قیمت فلاشینگ دارای قوس، 2٫5 برابر قیمتهای فوق میباشد.

 

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

فلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگفلاشینگ

دانشنامه
فلاشینگ نما   فولاد گالوانیزه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: