فهرست قیمت نبشی آهنی - ساخت ایران

ابعاد (میلیمتر) طول هر شاخه
(متر)
وزن هر شاخه
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر شاخه
(تومان)
3 × 30 × 30 6 8٫5 1,950 16,500
4 × 40 × 40 6 15 1,920 28,500
5 × 50 × 50 6 22 1,920 42,000
6 × 60 × 60 6 32 1,890 60,000
8 × 80 × 80 6 58 1,890 109,000
10 × 100 × 100 6 90 1,890 170,000
12 × 120 × 120 6 130 1,890 245,000

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: