فهرست قیمت نبشی استیل 304

ابعاد (میلیمتر) طول هر شاخه
(متر)
وزن هر شاخه
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر شاخه
(تومان)
3 × 30 × 30 6 8٫5 13,200 112,000
4 × 40 × 40 6 15 13,200 198,000
5 × 50 × 50 6 22 13,200 290,000
6 × 60 × 60 6 32 13,200 422,000
8 × 80 × 80 6 58 13,200 765,000

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: