برای محاسبه قیمت هود صنعتی به صورت سریع و آسان میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. لطفا دقت فرمایید که طول و عرض هود را بر حسب سانتیمتر و طول کانال هواکش را بر حسب متر وارد نمایید.

سایر گزینه های مورد نیاز جهت محاسبه قیمت مانند قدرت فن هواکش، قطر کانال هواکش و غیره، متناسب با انتخابهای شما به صورت هوشمند توسط برنامه محاسبه میشود.

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

 
هود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتی
 

دانشنامه

هود آشپزخانه صنعتی هواکش             

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: