فهرست قیمت ورق روغنی ST12 - ساخت فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫93,07024,000
125 × 25012٫33,07038,000
0٫60100 × 2009٫53,07029,000
125 × 25014٫83,07045,500
0٫70100 × 20011٫13,01033,500
125 × 25017٫33,01052,000
0٫80100 × 20012٫63,01038,000
125 × 25019٫83,01059,500
0٫90100 × 20014٫23,01043,000
125 × 25022٫23,01067,000
1100 × 20015٫82,95046,500
125 × 25024٫72,95073,000
1٫25100 × 20019٫82,95058,500
125 × 25030٫92,95091,000
1٫5100 × 20023٫72,95070,000
125 × 25037٫02,950109,000
2100 × 20031٫62,95093,000
125 × 25049٫42,950145,500

 

فهرست قیمت ورق روغنی ST12 - ساخت صنایع هفت الماس قزوین

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن هر برگ
(کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
0٫50100 × 2007٫92,96023,500
0٫60100 × 2009٫52,96028,000
0٫70100 × 20011٫12,91032,000
0٫80100 × 20012٫62,91036,500
0٫90100 × 20014٫22,91041,500
1100 × 20015٫82,85045,000
1٫25100 × 20019٫82,85056,500
1٫5100 × 20023٫72,85067,500
2100 × 20031٫62,85090,000

جهت محاسبه وزن استاندارد و قیمت ورق روغنی در ابعاد و تعداد مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 1.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض ورق را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

محاسبه وزن و قیمت ورق روغنی

 

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: