فهرست قیمت ورق شیروانی - ساخت فولاد امیرکبیر کاشان

نوع ورق عرض ورق
(سانتیمتر)
نوع فرم کاردهی مفید
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 100 سینوسی 84 15,000
ذوذنقه 76 15,000
125 سینوسی 105 19,000
ذوذنقه 95 19,000
0٫60 گالوانیزه 100 سینوسی 84 17,500
ذوذنقه 76 17,500
125 سینوسی 105 22,000
ذوذنقه 95 22,000

 

فهرست قیمت ورق شیروانی - ساخت صنایع هفت الماس قزوین

نوع ورق عرض ورق
(سانتیمتر)
نوع فرم کاردهی مفید
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 100 سینوسی 84 14,500
ذوذنقه 76 14,500
125 سینوسی 105 18,000
ذوذنقه 95 18,000
0٫60 گالوانیزه 100 سینوسی 84 17,000
ذوذنقه 76 17,000
125 سینوسی 105 21,000
ذوذنقه 95 21,000

نظرات  

+2 #1 کیانی 1395-08-06 22:50
عالیه ممنون

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: