فهرست قیمت ساخت و نصب کانال فن کویل (با مصالح)

نوع ورق کانال نوع اتصالات قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه فلنج آهنی با نبشی نمره 3 50,000
0٫60 گالوانیزه فلنج آهنی با نبشی نمره 3 57,000
0٫70 گالوانیزه فلنج آهنی با نبشی نمره 3 64,000

  

فهرست قیمت ساخت و نصب رابط برزنت (با مصالح)

شرح قیمت هر عدد
(تومان)
رابط برزنت سایز کوچک 65,000
رابط برزنت سایز متوسط 80,000
رابط برزنت سایز بزرگ 95,000

  

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال فن کویلکانال فن کویلکانال فن کویلکانال فن کویل

دانشنامه

کانال هوا فن کویل 

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: