فهرست قیمت ساخت و نصب کانال کولر (با مصالح)

نوع ورق نوع اتصال قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه   بند کشوئی 33,000
0٫55 گالوانیزه   بند کشوئی 36,000
فلنج آهنی 48,000
0٫60 گالوانیزه   بند کشوئی 39,000
فلنج آهنی 51,000
0٫70 گالوانیزه   فلنج آهنی 57,000

⊕ قیمت کارهای خرده کاری کمتر از 50 متر مربع، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد.

 

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولر

دانشنامه

کانال هدایت هوا کولر آبی       

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: