فهرست قیمت ساخت و نصب کانال کولر (با مصالح)

نوع ورق قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه   35,000
0٫55 گالوانیزه   38,000
0٫60 گالوانیزه   41,000

⊕ قیمت کارهای کمتر از 50 متر مربع، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد.

 

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولر

دانشنامه

کانال هدایت هوا کولر آبی       

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: