فهرست قیمت کلاهک گردون (هواکش بادی)

نوع ورق قطر (سانتیمتر) قیمت هر عدد
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 20 50,000
25 57,000
30 65,000
0٫60 گالوانیزه 35 75,000
40 82,000
45 90,000
 

فهرست قیمت کلاهک H گرد

نوع ورق قطر کلاهک
(سانتیمتر)
قیمت هر عدد
(تومان)
0٫60 گالوانیزه1066,000
1582,000
2097,000
0٫70 گالوانیزه1071,000
1590,000
20108,000
1 میل گالوانیزه15113,000
20139,000
25166,000
1 میل روغنی + رنگ کوره ای15159,000
20183,000
25208,000
1٫5 روغنی + رنگ کوره ای15201,000
20237,000
25274,000
30311,000
2 میل سیاه + رنگ کوره ای20276,000
25321,000
30365,000
35409,000
3 میل سیاه + رنگ کوره ای25422,000
30484,000
35545,000
40607,000
4 میل سیاه + رنگ کوره ای30592,000
35669,000
40746,000
45823,000
50900,000

  

فهرست قیمت کلاهک H چهارگوش

نوع ورق قیمت هر متر محیط پایه
(تومان)
0٫60 گالوانیزه 70,000
0٫70 گالوانیزه 80,000
1 میل گالوانیزه 100,000
1 میل روغنی + رنگ کوره ای 130,000
1٫5 روغنی + رنگ کوره ای 170,000
2 میل سیاه + رنگ کوره ای 210,000

  

فهرست قیمت کلاهک پره ای چهارگوش

نوع ورق قیمت هر متر محیط پایه
(تومان)
0٫70 گالوانیزه 80,000
1 میل گالوانیزه
100,000
1 میل روغنی + رنگ کوره ای 130,000
1٫5 روغنی + رنگ کوره ای 170,000
2 میل سیاه + رنگ کوره ای 210,000

  

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کلاهککلاهککلاهککلاهککلاهککلاهک

دانشنامه

هواکش دودکش

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: