فهرست قیمت کلاهک گردون (هواکش بادی)

نوع ورق قطر (سانتیمتر) قیمت هر عدد
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 20 50,000
25 57,000
30 65,000
0٫60 گالوانیزه 35 75,000
40 82,000
45 90,000
 

فهرست قیمت کلاهک H گرد

نوع ورق قطر کلاهک
(سانتیمتر)
قیمت هر عدد
(تومان)
0٫60 گالوانیزه1074,000
1589,000
20103,000
0٫70 گالوانیزه1079,000
1596,000
20113,000
1 میل گالوانیزه15117,000
20141,000
25165,000
30189,000
1٫25 روغنی15127,000
20155,000
25182,000
30209,000
1٫5 روغنی15144,000
20176,000
25209,000
30242,000
2 میل سیاه20203,000
25243,000
30282,000
35321,000
40361,000
3 میل سیاه30400,000
35459,000
40518,000
45578,000
50637,000
4 میل سیاه30518,000
35597,000
40676,000
45755,000
50834,000

فهرست قیمت کلاهک پره ای گرد

نوع ورق قطر کلاهک
(سانتیمتر)
قیمت هر عدد
(تومان)
0٫60 گالوانیزه1078,000
1593,000
20108,000
0٫70 گالوانیزه1083,000
15101,000
20119,000
1 میل گالوانیزه15124,000
20149,000
25174,000
30199,000
1٫25 روغنی15134,000
20163,000
25192,000
30220,000
1٫5 روغنی15151,000
20186,000
25220,000
30255,000
2 میل سیاه20214,000
25255,000
30297,000
35338,000
40380,000
3 میل سیاه30421,000
35484,000
40546,000
5110,000
50670,000
4 میل سیاه30546,000
35629,000
40712,000
45795,000
50878,000

  

فهرست قیمت کلاهک H چهارگوش

نوع ورق قیمت هر متر محیط پایه
(تومان)
0٫60 گالوانیزه 70,000
0٫70 گالوانیزه 80,000
1 میل گالوانیزه 100,000
1٫25 روغنی 110,000
1٫5 روغنی 125,000
2 میل سیاه 160,000

  

فهرست قیمت کلاهک پره ای چهارگوش

نوع ورق قیمت هر متر محیط پایه
(تومان)
0٫70 گالوانیزه 80,000
1 میل گالوانیزه
100,000
1٫25 روغنی 110,000
1٫5 روغنی 125,000
2 میل سیاه 160,000

  

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکش

دانشنامه

هواکش دودکش

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: