فهرست قیمت کولر آبی آبسال

شرح مدل قدرت خنک کنندگی
(متر مکعب)
قیمت (تومان)
کولر پشت بامی 3500 AC35 180 555,000
کولر بالکنی 3500 AC38 180 600,000
کولر پشت بامی کم مصرف 3500 DC39 180 965,000
کولر پشت بامی 4500 AC40 270 635,000
کولر بالکنی 4500 AC48 270 715,000
کولر پشت بامی 5500 AC55 320 690,000
کولر بالکنی 5500 AC58 320 760,000
کولر پشت بامی کم مصرف 5500 DC60 320 1,130,000
کولر پشت بامی 7500 AC70 380 835,000
کولر پشت بامی کم مصرف 7500 DC80 380 1,270,000 

برای مشاهده تصاویر کولرها بر روی مدل کولر کلیک نمایید و همچنین توجه نمایید که مقدار درج شده برای قدرت خنک کنندگی کولرها بر حسب متر مکعب ساختمان و در شرایط متعادل میباشد. شما میتوانید با ضرب متراژ ساختمان در ارتفاع آن، مقدار متر مکعب ساختمان را به دست آورید.

 

دانشنامه

کانال هوا کولر آبی 

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: