آخرین به روز رسانی: 29 شهریور 1399

فهرست قیمت کانال چهارگوش

نوع ورق نوع فلنج قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بدون فلنج 150,000
با فلنج آهنی 175,000
با فلنج گالوانیزه 195,000
0٫60 گالوانیزه بدون فلنج آهنی 175,000
با فلنج آهنی 200,000
با فلنج گالوانیزه 220,000
0٫70 گالوانیزه بدون فلنج 200,000
با فلنج آهنی 225,000
با فلنج گالوانیزه 245,000
0٫80 گالوانیزه بدون فلنج 225,000
با فلنج آهنی 250,000
با فلنج گالوانیزه 270,000
0٫90 گالوانیزه بدون فلنج 250,000
با فلنج آهنی 275,000
با فلنج گالوانیزه 295,000
1 میل گالوانیزه بدون فلنج 275,000
با فلنج آهنی 300,000
با فلنج گالوانیزه 320,000
1٫25 گالوانیزه بدون فلنج 320,000
با فلنج آهنی 360,000
با فلنج گالوانیزه 390,000

 

فهرست قیمت اتصالات کانال چهارگوش

شرح واحد قیمت قیمت (تومان)
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 متر محیط 25,000
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه متر محیط 60,000
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه متر محیط 75,000
پلنیوم باکس خطی با ورق 0٫6 گالوانیزه متر طول 180,000
پلنیوم باکس مکعبی با ورق 0٫6 گالوانیزه سانت مکعب 60

 


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: