⊕ جهت محاسبه قیمت دقیق انواع دریچه شوتینگ در ابعاد مختلف از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض دریچه را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دریچه شوتینگ× 

دانشنامه

شوت زباله   استنلس استیل

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: