⊕ جهت محاسبه قیمت انواع دمپر صنعتی چهارگوش در ابعاد مختلف از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض دمپر را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دمپر چهارگوش


دمپر دستی (کنترل دمپر) با پره موازی از جنس ورق 1 میل گالوانیزه

×
⊕ جهت محاسبه قیمت انواع دمپر صنعتی گرد در ابعاد مختلف از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر دمپر را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دمپر گرد


دمپر گرد دستی تک پره از جنس ورق 1 میل گالوانیزه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: