فهرست قیمت سیستم شوتینگ زباله تیپ S47

نوع قطعه نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)
کانال راسته شوتینگ به قطر 47 سانتیمتر  ورق 0٫80 استیل 304 هر 1 متر طول 235,000
 ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 متر طول 260,000

کانال سه راهی شوتینگ به قطر 47 سانتیمتر

ورق 0٫80 استیل 304 هر 1 عدد 400,000
ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 440,000
کانال 45 درجه سرعت گیر به قطر 47 سانتیمتر ورق 1٫5 استیل 304 هر 1 عدد 305,000
ورق 2 میل استیل 304 هر 1 عدد 355,000
ساپورت کانال شوتینگ به قطر 47 سانتیمتر تسمه آهنی 3 × 50 میل هر 1 عدد 30,000
دريچه شوتینگ به ابعاد 48 × 43 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 325,000
عایق صوتی کانال شوتینگ فوم کراسلینک 10 میل  هر 1 متر مربع 14,000
فوم الاستومری 10 میل هر 1 متر مربع 40,000
کانال راسته هواکش به قطر 25 سانتیمتر ورق 0٫50 گالوانيزه  هر 1 متر طول 35,000
ورق 0٫60 گالوانيزه  هر 1 متر طول 40,000
ساپورت کانال هواکش به قطر 25 سانتیمتر تسمه آهنی 3 × 50 میل هر 1 عدد 25,000
هواکش بادی به قطر 25 سانتیمتر ورق 0٫50 گالوانيزه هر 1 عدد 70,000
نازل شستشو (آب پاش) 360 درجه برنج - گالوانیزه هر 1 عدد 230,000
نازل شستشو (آب پاش) 180 درجه برنج - گالوانیزه هر 1 عدد 125,000
دريچه بازدید به ابعاد 48 × 43 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 230,000

 

فهرست قیمت سیستم شوتینگ زباله تیپ S63

نوع قطعه نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)

کانال راسته شوتینگ به قطر 63 سانتیمتر

ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 متر طول 345,000
ورق 1٫2 استیل 304 هر 1 متر طول 390,000

کانال سه راهی شوتینگ به قطر 63 سانتیمتر

ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 620,000
ورق 1٫2 استیل 304 هر 1 عدد 700,000

کانال 45 درجه سرعت گیر به قطر 63 سانتیمتر

ورق 2 میل استیل 304 هر 1 عدد 440,000
ورق 2٫5 استیل 304 هر 1 عدد 515,000
ساپورت کانال شوتینگ به قطر 63 سانتیمتر تسمه آهنی 3 × 50 میل هر 1 عدد 35,000
دريچه شوتینگ به ابعاد 60 × 55 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 415,000
عایق صوتی کانال شوتینگ
فوم کراسلینک 10 میل  هر 1 متر مربع 14,000
فوم الاستومری 10 میل هر 1 متر مربع 40,000
کانال راسته هواکش به قطر 30 سانتیمتر ورق 0٫60 گالوانيزه  هر 1 متر طول 40,000
ورق 0٫70 گالوانيزه  هر 1 متر طول 45,000
ساپورت کانال هواکش به قطر 30 سانتیمتر تسمه آهنی 3 × 50 میل هر 1 عدد 27,000
هواکش بادی به قطر 30 سانتیمتر ورق 0٫50 گالوانيزه هر 1 عدد 80,000
نازل شستشو (آب پاش) 360 درجه برنج - گالوانیزه هر 1 عدد 230,000
نازل شستشو (آب پاش) 180 درجه برنج - گالوانیزه هر 1 عدد 125,000
دريچه بازدید به ابعاد 60 × 55 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 260,000

به وسيله فرم زير ميتوانيد قيمت کلي قطعات یک خط شوتينگ زباله را به صورت سریع و آسان محاسبه نماييد. در فرم محاسبه، ارتفاع کل طبقات را از زیر سقف اتاق زباله تا زیر سقف آخرین طبقه ساختمان وارد  نمایید.

دانشنامه

سیستم شوت زباله

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: