⊕ جهت مشاهده قیمت انواع قطعات شوتینگ زباله در ابعاد مختلف، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید.

آخرین به روز رسانی: 30 دی 1397

محاسبه قیمت شوتینگ زباله⊕ جهت مشاهده قیمت انواع دریچه شوتینگ زباله در ابعاد مختلف از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض دریچه را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت دریچه شوتینگ زباله× 

دانشنامه

سیستم شوت زباله

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: