فهرست قیمت قطعات سیستم شوتینگ زباله

نوع قطعه نوع جنس واحد قیمت قیمت (تومان)

کانال راسته شوتینگ

ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 متر مربع 190,000
ورق 1٫2 استیل 304 هر 1 متر مربع 220,000

کانال سه راهی شوتینگ

ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 متر مربع 230,000
ورق 1٫2 استیل 304 هر 1 متر مربع 260,000

کانال 45 درجه سرعت گیر

ورق 2 میل استیل 304 هر 1 متر مربع 480,000
ورق 2٫5 استیل 304 هر 1 متر مربع 560,000
ساپورت کانال شوتینگ تسمه آهنی 3 × 50 میل هر 1 عدد 30,000
دريچه شوتینگ به ابعاد 50 × 45 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 440,000
دريچه شوتینگ به ابعاد 60 × 55 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 490,000
عایق صوتی کانال شوتینگ
فوم کراسلینک 10 میل  هر 1 متر مربع 16,000
فوم الاستومری 10 میل هر 1 متر مربع 45,000
کانال هواکش به قطر 25 سانتیمتر ورق 0٫60 گالوانيزه  هر 1 متر طول 40,000
کانال هواکش به قطر 30 سانتیمتر ورق 0٫60 گالوانيزه  هر 1 متر طول 45,000
ساپورت کانال هواکش تسمه آهنی 3 × 50 میل هر 1 عدد 25,000
هواکش بادی به قطر 25 سانتیمتر ورق 0٫50 گالوانيزه هر 1 عدد 80,000
هواکش بادی به قطر 30 سانتیمتر ورق 0٫50 گالوانيزه هر 1 عدد 90,000
نازل شستشو (آب پاش) 360 درجه برنج - گالوانیزه هر 1 عدد 250,000
نازل شستشو (آب پاش) 180 درجه برنج - گالوانیزه هر 1 عدد 135,000
دريچه بازدید به ابعاد 50 × 45 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 250,000
دريچه بازدید به ابعاد 60 × 55 سانتیمتر ورق 1 ميل استيل 304 هر 1 عدد 285,000

 

دانشنامه

سیستم شوت زباله

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: