⊕ جهت مشاهده قیمت کانال اسپیرال و اتصالات آن، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال اسپیرال


لوله اسپیرال


 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال اسپیرالکانال اسپیرالکانال اسپیرالکانال اسپیرالکانال اسپیرالکانال اسپیرالکانال اسپیرال

دانشنامه

هواکش         کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: