فهرست قیمت اجرا کانال فن کویل (با مصالح)

نوع ورق کانال نوع اتصالات قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بند کشویی 45,000
فلنج آهنی 57,000
0٫60 گالوانیزه بند کشویی 52,000
فلنج آهنی 64,000
0٫70 گالوانیزه فلنج آهنی 72,000

  

فهرست قیمت اجرا رابط برزنت (با مصالح)

شرح قیمت هر عدد
(تومان)
رابط برزنت سایز کوچک 75,000
رابط برزنت سایز متوسط 90,000
رابط برزنت سایز بزرگ 105,000

  

تصاویر نمونه

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال فن کویلکانال فن کویلکانال فن کویلکانال فن کویل

دانشنامه

کانال هوا فن کویل 

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: