فهرست قیمت ساخت و نصب کانال کولر (با مصالح)

نوع ورق نوع اتصالات قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بند کشویی 37,000
0٫55 گالوانیزه بند کشویی 40,000
فلنج آهنی 55,000
0٫60 گالوانیزه بند کشویی 43,000
فلنج آهنی 58,000
0٫70 گالوانیزه فلنج آهنی 64,000

 ⊕ قیمت کارهای کمتر از 50 متر مربع، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد.

 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولرکانال کولر

  

دانشنامه
کولر آبی        کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: