قیمت کلاهک H گرد

نوع ورق قطر کلاهک
(سانتیمتر)
قیمت هر عدد
(تومان)
0٫60 گالوانیزه1047,000
1358,000
1565,000
1878,000
2087,000
0٫60 استیل 3041083,000
13110,000
15132,000
18167,000
20194,000
0٫70 گالوانیزه1049,000
1361,000
1569,000
1884,000
2094,000
0٫70 استیل 3041088,000
13119,000
15142,000
18183,000
20213,000
1 میل گالوانیزه1582,000
18101,000
20115,000
23138,000
25155,000
30202,000
1 میل استیل 30415175,000
18229,000
20269,000
23336,000
25385,000
30523,000
1٫5 سیاه15104,000
20151,000
25208,000
30276,000
35354,000
40443,000
2 میل سیاه20174,000
25243,000
30325,000
35419,000
40526,000
45646,000
50778,000
55923,000
601,081,000
3 میل سیاه30448,000
35583,000
40737,000
45910,000
501,101,000
551,310,000
601,538,000
651,785,000
702,050,000
752,334,000
4 میل سیاه40961,000
451,189,000
501,442,000
551,719,000
602,021,000
652,349,000
702,700,000
753,077,000
803,478,000
853,904,000
904,355,000
هزینه رنگ کوره ای1025,000
1333,000
1538,000
1846,000
2051,000
2359,000
2564,000
3076,000
3589,000
40102,000
45114,000
50127,000

 

قیمت کلاهک H چهارگوش -  مشخصات

نوع ورق قیمت هر متر محیط پایه
(تومان)
0٫60 گالوانیزه 80,000
0٫70 گالوانیزه 90,000
1 میل گالوانیزه 125,000
1٫5 روغنی 175,000
2 میل سیاه 225,000
هزینه رنگ کوره ای 50,000

  

قیمت کلاهک ژاپنی گرد

نوع ورق قطر کلاهک
(سانتیمتر)
قیمت هر عدد
(تومان)
0٫70 گالوانیزه15100,000
20121,000
25142,000
30162,000
0٫70 استیل 30415208,000
20252,000
25296,000
30340,000
1 میل گالوانیزه20156,000
25186,000
30216,000
35246,000
40276,000
1 میل استیل 30420328,000
25391,000
30454,000
35517,000
40580,000
1٫5 میل گالوانیزه40431,000
45479,000
50528,000
55577,000
60626,000
1٫5 میل استیل 30440907,000
451,010,000
501,113,000
551,216,000
601,319,000
2 میل سیاه50649,000
55710,000
60771,000
65832,000
70893,000
75955,000
801,016,000
851,077,000
901,138,000
951,199,000
2 میل گالوانیزه50691,000
55756,000
60821,000
65886,000
70951,000
751,016,000
801,081,000
851,146,000
901,211,000
951,276,000
2 میل استیل 304501,456,000
551,594,000
601,731,000
651,869,000
702,006,000
752,143,000
802,281,000
852,418,000
902,556,000
952,693,000
هزینه رنگ کوره ای1519,000
2025,000
2532,000
3038,000
3545,000
4051,000
4557,000
5064,000
5570,000
6076,000
6583,000
7089,000
7595,000
80102,000
85108,000
90114,000
95121,000

 

قیمت کلاهک ژاپنی چهارگوش -  مشخصات

نوع ورق قیمت هر متر محیط پایه
(تومان)
1 میل گالوانیزه 110,000
1٫5 روغنی 150,000
2 میل سیاه 190,000
هزینه رنگ کوره ای 20,000

   

قیمت کلاهک آلمانی گرد

نوع ورق قطر کلاهک
(سانتیمتر)
قیمت هر عدد
(تومان)
0٫60 گالوانیزه1574,000
2092,000
25112,000
30136,000
0٫60 استیل 30415126,000
20175,000
25233,000
30302,000
0٫80 گالوانیزه1581,000
20102,000
25129,000
30159,000
35194,000
40233,000
0٫80 استیل 30415143,000
20204,000
25278,000
30367,000
35469,000
40584,000
1 میل گالوانیزه20113,000
25145,000
30182,000
35224,000
40272,000
45325,000
50384,000
1 میل استیل 30420233,000
25324,000
30431,000
35556,000
40697,000
45856,000
501,032,000

 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکشکلاهک دودکش

دانشنامه

دودکش موتورخانه

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: