⊕ جهت مشاهده قیمت انواع کلاهک هواکش چهارگوش در ابعاد مختلف، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض کلاهک را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کلاهک هواکش چهارگوش


کلاهک ژاپنی چهارگوش 4 پره
×⊕ جهت مشاهده قیمت انواع کلاهک هواکش گرد در ابعاد مختلف، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کلاهک را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کلاهک هواکش گرد


کلاهک ژاپنی گرد 4 پره
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کلاهک ژاپنیکلاهک ژاپنیکلاهک ژاپنیکلاهک ژاپنیکلاهک ژاپنیکلاهک ژاپنی


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: