فهرست قیمت ورق سیاه - ساخت فولاد مبارکه اصفهان - ترخیص: بازار تهران

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
3100 × 200473,150150,000
125 × 250743,150235,000
150 × 3001073,150335,000
4100 × 200633,150200,000
125 × 250993,150310,000
150 × 3001423,150450,000
5100 × 200793,150250,000
125 × 2501233,150390,000
150 × 3001783,150560,000
6100 × 200953,060290,000
125 × 2501483,060455,000
150 × 3002133,060650,000
8100 × 2001263,060385,000
125 × 2501983,060605,000
150 × 3002843,060870,000
10100 × 2001583,060485,000
125 × 2502473,060755,000
150 × 3003563,0601,085,000
12100 × 2001902,960560,000
125 × 2502962,960875,000
150 × 3004272,9601,265,000
15100 × 2002372,960700,000
125 × 2503702,9601,095,000
150 × 3005332,9601,580,000

جهت محاسبه وزن و قیمت انواع ورق سیاه در ابعاد و ضخامتهای مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.

محاسبه وزن و قیمت ورق سیاه 

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: