فهرست قیمت ورق سیاه - ساخت فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت
(میلیمتر)
ابعاد (سانتیمتر) وزن تقریبی
هر برگ (کیلوگرم)
قیمت هر کیلو
(تومان)
قیمت هر برگ
(تومان)
3125 × 250743,020224,000
150 × 3001073,020322,000
4125 × 250993,020298,000
150 × 3001423,020429,000
5125 × 2501233,020373,000
150 × 3001783,020537,000
6125 × 2501482,930434,000
150 × 3002132,930625,000
8125 × 2501982,930579,000
150 × 3002842,930833,000
10125 × 2502472,930723,000
150 × 3003562,9301,041,000
12125 × 2502962,840841,000
150 × 3004272,8401,211,000
15125 × 2503702,8401,051,000
150 × 3005332,8401,514,000

جهت محاسبه وزن استاندارد و قیمت ورق سیاه در ابعاد و تعداد مختلف، میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 1.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض ورق را بر حسب سانتیمتر وارد کنید.

محاسبه وزن و قیمت ورق سیاه

 

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: