فهرست قیمت ورق شیروانی - ساخت فولاد امیرکبیر کاشان

نوع ورق عرض ورق
(سانتیمتر)
نوع فرم کاردهی مفید
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 100 سینوسی 84 16,500
ذوذنقه 76 16,500
125 سینوسی 105 21,000
ذوذنقه 95 21,000
0٫60 گالوانیزه 100 سینوسی 84 19,500
ذوذنقه 76 19,500
125 سینوسی 105 24,000
ذوذنقه 95 24,000

 

فهرست قیمت ورق شیروانی - ساخت صنایع هفت الماس قزوین

نوع ورق عرض ورق
(سانتیمتر)
نوع فرم کاردهی مفید
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 100 سینوسی 84 16,000
ذوذنقه 76 16,000
125 سینوسی 105 20,000
ذوذنقه 95 20,000
0٫60 گالوانیزه 100 سینوسی 84 19,000
ذوذنقه 76 19,000
125 سینوسی 105 23,000
ذوذنقه 95 23,000

نظرات  

+9 #1 کیانی 1395-08-06 22:50
عالیه ممنون

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: