فهرست قیمت ورق شیروانی - ساخت فولاد امیرکبیر کاشان

نوع ورق عرض ورق
(سانتیمتر)
نوع فرم کاردهی مفید
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 100 سینوسی 84 18,000
ذوذنقه 76 18,000
125 سینوسی 105 22,500
ذوذنقه 95 22,500
0٫60 گالوانیزه 100 سینوسی 84 21,000
ذوذنقه 76 21,000
125 سینوسی 105 26,000
ذوذنقه 95 26,000

 

فهرست قیمت ورق شیروانی - ساخت صنایع هفت الماس قزوین

نوع ورق عرض ورق
(سانتیمتر)
نوع فرم کاردهی مفید
(سانتیمتر)
قیمت هر متر طول
(تومان)
0٫50 گالوانیزه 100 سینوسی 84 17,500
ذوذنقه 76 17,500
125 سینوسی 105 22,000
ذوذنقه 95 22,000
0٫60 گالوانیزه 100 سینوسی 84 20,500
ذوذنقه 76 20,500
125 سینوسی 105 25,500
ذوذنقه 95 25,500

نظرات  

+13 #1 کیانی 1395-08-06 22:50
عالیه ممنون

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: