دودکش مجرائی است که دود و گازهای حاصل از احتراق را به هوای آزاد منتقل مینماید. قسمت اصلی دودکش عموما به طور عمودی بوده و هرچه ارتفاع آن بیشتر باشد قدرت کشش آن بیشتر میشود. همچنین اختلاف درجه حرارت دود و هوای خارج در مکش دودکش مؤثر بوده و با زیاد شدن اختلاف درجه حرارت، کشش دودکش زیاد میشود، بنابراین در زمستان که هوای خارج سرد است، مکش دودکش نیز بیشتر خواهد شد.

دودکش

دودکش در مقطع های مختلف دایره، مربع و مستطیل ساخته میشود. مقطع دایره بهترین شکل برای دودکش میباشد، زیرا دود در آن به صورت مارپیچ حرکت میکند. در مقطع مربع شکل، بعلت وجود آشفتگی در گوشه های دودکش، مکش آن نسبت به مقطع دایره ای کمتر میباشد. مقطع مستطیل نیز زیاد مناسب نبوده و کشش آن از مقطع مربع نیز کمتر است، ولی بعلت مسائل اجرائی، زیاد مورد استفاده قرار میگیرد. قابل ذکر است که در مقطع مستطیل هر چه نسبت طول به عرض بیشتر باشد کشش دودکش نیز کمتر میگردد.

دودکش با مصالح مختلف از قبیل آزبست، سیمان و فولاد ساخته و اجرا میشود. جنس جداره دودکش هرچه صاف تر و صیقلی تر باشد و اصطکاک کمتری را ایجاد نماید کشش بیشتری خواهیم داشت، بنابراین جنس فولاد بهترین انتخاب برای دودکش میباشد که اجرا و دودبندی آن نیز راحت تر میباشد. همچنین در حال حاضر به دلایل زیست محیطی، استفاده از آزبست برای اجرای دودکش توصیه نمیشود.

 

اطلاع از قیمتها
قیمت کانال دودکش   قیمت کلاهک دودکش

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: