چیلر، دستگاهی است که وظیفه آن تأمین آب خنک برای سیستم سرمایشی برخی از دستگاههای تهویه مطبوع مانند هواساز یا فن کویل میباشد. چیلرها در دو نوع چیلر تراکمی و چیلر جذبی تولید و مورد استفاده قرار میگیرند که هر کدام از آنها نیز دارای انواع مختلفی هستند.

چیلر

 چیلر تراکمی

در چیلر تراکمی، سیال مبرد که نوعی گاز میباشد، توسط کمپرسور به جریان در آمده و با عبور از کندانسور، گرمای خود را از دست داده و خنک میشود. سپس گاز خنک وارد اواپراتور شده و سرمایش لازم را برای دستگاه تهویه مورد نظر تأمین نموده و دوباره توسط کمپرسور به سمت کندانسور هدایت میشود و این چرخه ادامه می یابد.

 

چیلر جذبی

در چیلر جذبی، سیال مبرد که آب است، توسط ژنراتور به صورت بخار وارد کندانسور شده و با از دست دادن گرمای خود، خنک شده و تبدیل به مایع میشود. سپس آب خنک شده وارد اواپراتور شده و با گرفتن گرمای محیط اطراف خود، سرما تولید میکند. سپس جذب مایع جاذب به نام لیتیوم بروماید شده و دوباره به ژنراتور بر میگردد.

در چیلر جذبی، مایع جاذب و ژنراتور، عمل کمپرسور در چیلر تراکمی را انجام میدهند و آب نیز در این نوع چیلر به جای گاز، سیال مبرد میباشد. هزینه اولیه و فضای مورد نیاز برای چیلر جذبی بیشتر از چیلر تراکمی میباشد، ولی مصرف انرژی آن از چیلر تراکمی کمتر است.

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: