⊕ جهت مشاهده قیمت انواع لوور هوا رسان چهارگوش در ابعاد مختلف، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض کلاهک را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت لوور هوا رسان چهارگوش


کلاهک ژاپنی چهارگوش 4 پره
×⊕ جهت مشاهده قیمت انواع لوور هوا رسان گرد در ابعاد مختلف، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کلاهک را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

محاسبه قیمت لوور هوا رسان گرد


کلاهک ژاپنی گرد 4 پره
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کلاهک ژاپنی 1کلاهک ژاپنی 2کلاهک ژاپنی 3کلاهک ژاپنی 4کلاهک ژاپنی 5کلاهک ژاپنی 6


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: