⊕ جهت مشاهده قیمت کانال اسپیرال و اتصالات آن، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

محاسبه قیمت کانال اسپیرال

⊕ جهت مشاهده قیمت لوازم جانبی کانال اسپیرال و اتصالات آن، از فرم محاسبه زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

قیمت لوازم جانبی کانال اسپیرال
 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

کانال اسپیرال 1کانال اسپیرال 2کانال اسپیرال 3کانال اسپیرال 4کانال اسپیرال 5کانال اسپیرال 6کانال اسپیرال 7

دانشنامه

هواکش صنعتی  کانال هدایت هوا

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: