⊕ جهت محاسبه مساحت و قیمت دقیق انواع فیلتر در ابعاد مختلف از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه برای وارد کردن اعداد اعشاری از نقطه برای علامت ممیز استفاده نمایید، مانند: 18.5 و همچنین دقت فرمایید که طول و عرض فیلتر را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

محاسبه قیمت فیلتر هوا×
نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: