آخرین به روز رسانی: 25 اردیبهشت 1401

فهرست قیمت کانال چهارگوش

نوع ورق نوع فلنج قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بدون فلنج 220,000
با فلنج آهنی 250,000
با فلنج گالوانیزه 280,000
0٫60 گالوانیزه بدون فلنج 250,000
با فلنج آهنی 280,000
با فلنج گالوانیزه 320,000
0٫70 گالوانیزه بدون فلنج 280,000
با فلنج آهنی 310,000
با فلنج گالوانیزه 360,000
0٫80 گالوانیزه بدون فلنج 310,000
با فلنج آهنی 350,000
با فلنج گالوانیزه 410,000
0٫90 گالوانیزه بدون فلنج 340,000
با فلنج آهنی 390,000
با فلنج گالوانیزه 460,000
1 میل گالوانیزه بدون فلنج 370,000
با فلنج آهنی 430,000
با فلنج گالوانیزه 510,000
1٫25 گالوانیزه بدون فلنج 430,000
با فلنج آهنی 510,000
با فلنج گالوانیزه 600,000

 

فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش

شرح واحد قیمت قیمت (تومان)
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 متر محیط 50,000
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه متر محیط 100,000
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه متر محیط 120,000

 


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: