آخرین به روز رسانی: 2 مرداد 1400

فهرست قیمت کانال چهارگوش

نوع ورق نوع فلنج قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بدون فلنج 180,000
با فلنج آهنی 210,000
با فلنج گالوانیزه 230,000
0٫60 گالوانیزه بدون فلنج آهنی 210,000
با فلنج آهنی 240,000
با فلنج گالوانیزه 260,000
0٫70 گالوانیزه بدون فلنج 240,000
با فلنج آهنی 270,000
با فلنج گالوانیزه 295,000
0٫80 گالوانیزه بدون فلنج 270,000
با فلنج آهنی 300,000
با فلنج گالوانیزه 325,000
0٫90 گالوانیزه بدون فلنج 300,000
با فلنج آهنی 330,000
با فلنج گالوانیزه 360,000
1 میل گالوانیزه بدون فلنج 330,000
با فلنج آهنی 360,000
با فلنج گالوانیزه 390,000
1٫25 گالوانیزه بدون فلنج 390,000
با فلنج آهنی 440,000
با فلنج گالوانیزه 470,000

 

فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش

شرح واحد قیمت قیمت (تومان)
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 متر محیط 30,000
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه متر محیط 80,000
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه متر محیط 90,000

 


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: