آخرین به روز رسانی: 10 بهمن 1401

فهرست قیمت کانال چهارگوش

نوع ورق نوع فلنج قیمت هر متر مربع
(تومان)
0٫50 گالوانیزه بدون فلنج 240,000
با فلنج آهنی 280,000
با فلنج گالوانیزه 320,000
0٫60 گالوانیزه بدون فلنج 290,000
با فلنج آهنی 330,000
با فلنج گالوانیزه 370,000
0٫70 گالوانیزه بدون فلنج 330,000
با فلنج آهنی 370,000
با فلنج گالوانیزه 410,000
0٫80 گالوانیزه بدون فلنج 370,000
با فلنج آهنی 410,000
با فلنج گالوانیزه 450,000
0٫90 گالوانیزه بدون فلنج 410,000
با فلنج آهنی 450,000
با فلنج گالوانیزه 490,000
1 میل گالوانیزه بدون فلنج 450,000
با فلنج آهنی 490,000
با فلنج گالوانیزه 530,000
1٫25 گالوانیزه بدون فلنج 510,000
با فلنج آهنی 570,000
با فلنج گالوانیزه 630,000

 

فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش

شرح واحد قیمت قیمت (تومان)
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 متر محیط 50,000
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه متر محیط 100,000
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه متر محیط 120,000

 


نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: