فهرست قیمت هود صنعتی مدل دیواری با شیب یک طرفه

نوع ورق نوع فیلتر قیمت هر متر مربع
سطح هود (تومان)
1 میل گالوانیزه بدون فیلتر 105,000
با فیلترآلومینیومی 175,000
1 میل استیل 304 بدون فیلتر 250,000
با فیلترآلومینیومی 320,000
با فیلتر استیل 370,000
2 میل آلومینیوم بدون فیلتر 240,000
با فیلترآلومینیومی 310,000

 

فهرست قیمت هود صنعتی مدل مرکزی با شیب دو طرفه

نوع ورق نوع فیلتر قیمت هر متر مربع
سطح هود (تومان)
1 میل گالوانیزه بدون فیلتر 115,000
با فیلترآلومینیومی 185,000
1 میل استیل 304 بدون فیلتر 275,000
با فیلترآلومینیومی 345,000
با فیلتر استیل 425,000
2 میل آلومینیوم بدون فیلتر 265,000
با فیلترآلومینیومی 335,000

 

فهرست قیمت هود صنعتی مدل دیواری با شیب سه طرفه

نوع ورق نوع فیلتر قیمت هر متر مربع
سطح هود (تومان)
1 میل گالوانیزه بدون فیلتر 135,000
با فیلترآلومینیومی 205,000
1 میل استیل 304 بدون فیلتر 325,000
با فیلترآلومینیومی 395,000
با فیلتر استیل 445,000
2 میل آلومینیوم بدون فیلتر 315,000
با فیلترآلومینیومی 385,000

 

فهرست قیمت هود صنعتی مدل مرکزی با شیب چهار طرفه

نوع ورق نوع فیلتر قیمت هر متر مربع
سطح هود (تومان)
1 میل گالوانیزه بدون فیلتر 145,000
با فیلترآلومینیومی 215,000
1 میل استیل 304 بدون فیلتر 350,000
با فیلترآلومینیومی 420,000
با فیلتر استیل 470,000
2 میل آلومینیوم بدون فیلتر 340,000
با فیلترآلومینیومی 410,000

⊕ قیمت هودهای دارای سطح کمتر از 5 متر مربع، 10 الی 20 درصد بیشتر میباشد.

⊕ سطح هود برابر است با: (طول هود * عرض هود) + (محیط هود * ارتفاع هود)

⊕ براي محاسبه قيمت هود صنعتي به صورت دقیق ميتوانيد از فرم زير استفاده نماييد. لطفا دقت فرماييد که طول و عرض هود را بر حسب سانتيمتر وارد نماييد.

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

 
هود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتی
 

دانشنامه

هود آشپزخانه صنعتی هواکش              

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: