⊕ براي محاسبه قيمت هود صنعتي چهارگوش از فرم زير استفاده نماييد. لطفا دقت فرماييد که طول و عرض هود را بر حسب سانتيمتر وارد نماييد.

آخرین به روز رسانی: 24 مرداد 1397

محاسبه قیمت هود صنعتی⊕ جهت محاسبه قیمت انواع کانال هواکش هود در ابعاد مختلف، از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه دقت فرمایید که قطر کانال را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید. 

آخرین به روز رسانی: 24 مرداد 1397

محاسبه قیمت کانال هواکش هود⊕ جهت محاسبه قیمت انواع فیلتر هود در ابعاد مختلف از فرم زیر استفاده نمایید. در فرم محاسبه دقت فرمایید که طول و عرض فیلتر را بر حسب واحد اندازه گیری انتخاب شده وارد نمایید. 

آخرین به روز رسانی: 24 مرداد 1397

محاسبه قیمت فیلتر هود


 

گالری

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.

 
هود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتیهود صنعتی
 

دانشنامه

هود آشپزخانه صنعتی هواکش              

نظر شما
تصویر امنیتی
عبارت داخل کادر: